วิศวหอการค้าก้าวไกล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อโณทัย ศุภนิธยารักษ์
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
  วิศวการค้าเด่น ม.ก.ค. รวมใจรักกันมั่น สีเลือดหมูรู้กัน น้องพี่ผูกพันมั่นความดีน้อมนำ ชาวไทรงามเรานี้ รักในศักด์ศรี ใฝ่ดีฝังจำ
จริยางดงาม พร้อมคุณธรรม เกียรตินำสูงค่า จะอยู่แห่งหนใดทั่วไทย
ผลงานยิ่งใหญ่ เราได้ทำมา
วิศว จรรยาบรรณฝังตรา ซึ้งค่าเอนกอนันต์
วิศวกรรมศาสตร์ลูกแม่ไทร รวมใจพร้อมเพรียงกัน
รักไมตรีสัมพันธ์ ตราบชีวัน นั้นคงมั่นเอย

(ดนตรี)

วิศวการค้าเด่น ม.ก.ค. รวมใจรักกันมั่น สีเลือดหมูรู้กัน น้องพี่ผูกพันมั่น
ความดีน้อมนำ ชาวไทรงามเรานี้ รักในศักดิ์ศรี ใฝ่ดีฝังจำ
จริยางดงาม พร้อมคุณธรรม เกียรตินำสูงค่า ผูกสมัครรักเรามากมี
รักคุณความดี น้องพี่ศรัทธา วิศวเราเกลียวกลม สมค่าพร้อมหน้า
จะฝ่าจะฟัน
วิศวกรรมศาสตร์ลูกแม่ไทร รวมใจพร้อมเพรียงกัน
รักไมตรีสัมพันธ์ ตราบชีวัน นั้นมั่นคงเอย

(จบ)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุวนีย์
ผู้ขับร้อง : อโณทัย ศุภนิธยารักษ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุวนีย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวิศวหอการค้าก้าวไกล