นิติศาสตร์มั่นในธรรม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อโณทัย ศุภนิธยารักษ์
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
  * พวกเรานิติศาสตร์ ม.ก.ค. สัญญามั่น พร้อมเพรียงกัน หมั่นศึกษา
รู้กฏหมาย ใช้ปัญญา ศรัทธา ศาสตร์วิชายุติธรรม์
ชายหญิงนิติศาสตร์ เราสุขสันต์ พ้องพบกัน ทุกคืนวัน
เราสุขใจ รักศาสนา รักชาติไทย รักยิ่งใหญ่
รักจอมไทย องค์ราชันย์
คณะเรา งามเลิศบรรเจิดตา เด่นหนักหนา หาใดไป่เทียมทัน
ครูอาจารย์ พระคุณท่านอนันต์ วิชาท่านกล่อมเกลาเราต้องจำ
พวกเรานิติศาสตร์ ชาวไทรงาม รักน้องพี่ สามัคคี ที่เลอล้ำ
ความดีนั้น สรรค์น้อมนำ นิติศาสตร์มั่นในธรรม จำมั่นเอย

(ดนตรี)

ย้อน *
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุวนีย์
ผู้ขับร้อง : พรศุลี วิชเวช นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุวนีย์
© สมคิด เกษมศรี ผู้เรียบเรียง
สุวนีย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงนิติศาสตร์มั่นในธรรม