เราคือคนไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เสรี หวังในธรรม
ทำนอง เสรี หวังในธรรม     
  หมู่) เราคือคนไทย เราคือคนไทย เราคือคนไทย พร้อมใจไทยสามัคคี

หญิง) เราคือคนไทยรักไทยด้วยน้ำใจมั่น
เราร่วมใจกันเทิดไทยไม่หน่ายไม่หนี
เมื่อมีศัตรูจู่มาเรารบราวี
พร้อมใจพลีชีพชนม์เราคือคนไทย

ไทยรักแผ่นดินเหมือนดังไทยรักกายา
ไทยรักธาราดั่งว่าโลหิตหลั่งไหล
ไทยรักแผ่นฟ้าดั่งว่าเป็นลมหายใจ
ศาสน์ กษัตริย์เทิดไว้เหนือเกล้าเราไทยทุกคน

โอ้ท่านบรรพบุรุษชาวไทย
สร้างสรรค์ไทยไว้ด้วยชีวี
ชีวิตโลหิตพลี
เพื่อศักดิ์ศรีเอกราชชาติไทย

เราไทยขอให้ปฏิญญา
จะรักษาไทยด้วยหัวใจ
เทิดชาติศาสน์กษัตริย์ไว้
ให้ลือชาว่าเราคือไทย

หมู่) โอ้ท่านบรรพบุรุษชาวไทย
สร้างสรรค์ไทยไว้ด้วยชีวี
ชีวิตโลหิตพลี
เพื่อศักดิ์ศรีเอกราชชาติไทย

เราไทยขอให้ปฏิญญา
จะรักษาไว้ด้วยหัวใจ
เทิดชาติศาสน์กษัตริย์ไว้
ให้ลือชาว่าเราคือไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : นภา หวังในธรรม นำหมู่ดาวรุ่งสุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. จังหวะมาร์ช
2. จากแผ่นเสียงตรา ธานินทร์ ระบบ Stereo ผลิตโดย บริษัทธานินทร์อุตสาหกรรม จำกัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายวงดนตรี ค่าจัดทำแผ่นเสียงเผยแพร่แก่สถานีวิทยุทั่วประเทศ
3. สลากแผ่นเสียงสีเหลืองแก่ พิมพ์ว่า 10 ศิลปินเพลงเกียรติยศ และ 8 ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ ร่วมโครงการ "ภัยพ่ายน้ำใจไทย"
4. แผ่นเสียงชุดนี้ มีทั้งหมด 4 เพลง ได้แก่
หน้าที่ 1
เพลงที่ 1 เราคือคนไทย นภา หวังในธรรม (คำร้อง-ทำนอง เสรี หวังในธรรม)
เพลงที่ 2 จะยอมเขาหรือ สุนทราภรณ์, วรนุช, มาริษา, อโศก (ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน คำร้อง พรพิรุณ)
หน้าที่ 2
เพลงที่ 1 ไทยทั้งปวงเป็นห่วงท่าน รวงทอง, รุ่งฤดี, โฉมฉาย (ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน คำร้อง พรพิรุณ)
เพลงที่ 2 ภัยพ่ายน้ำใจไทย ศรีสุดา นำหมู่ดาวรุ่งสุนทราภรณ์ (ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน คำร้อง พรพิรุณ)
5. บรรเลงโดย วงดนตรีสุนทราภรณ์ ทั้งชุด
6. ออกเผยแพร่ประมาณปี 2519 เพื่อต่อต้านการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์
เทพกร บวรศิลป์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเราคือคนไทย