โสมสวลี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โสม โสม โสมสวลี
ศรี ศรี ศรีสุวภา
โอ้โสมทรวง ดวงชาดา
ลอยฟ้ามา โลมหล้ารื่นรมย์

อ้าองค์อร อัปสรสรวง
ลอยจากสรวง เหลือจักชม
เป็นขวัญชาติ ราษฎร์นิยม
งามเลิศสม ชื่นชมนานวัน


โสม โสม โสมสวลี
ศรี ศรี ศรีสุวลัน
โอ้โสมสาส์น ลานลาวัณย์
เพ็ญพินันท์ บรรเจิดธาตรี

อ้าอรองค์ ส่งสีสรรพ์
คือมิ่งขวัญ อันยอดดี
โสมนั้นอยู่ คู่ระพี
ไทยก็มี ศักดิ์ศรีทรงเมือง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ราตรีสวรรค์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงนี้ประพันธ์ถวาย "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" (ขณะดำรงพระยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ แล้วเฉลิมพระยศขึ้นภายหลัง)
ราตรีสวรรค์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงโสมสวลี