ศาสนารัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หลักศาสนาทั่วไป
ย่อมมีสรณะยิ่งใหญ่องค์เดียวยึดไว้แน่นหนา
หลักรักควรตรึงติดตรา
เช่นศาสนาที่บูชานั้นเทียว

ศาสนารักก็มี
สั่งสอนซาบซึ้งทวีบูชาสามีผู้เดียว
นอกนั้นไม่ปองข้องเกี่ยว
มั่นแต่รักเดียวผัวเดียวตลอดไป

มีพระเจ้าแห่งรักเพียงหนึ่ง
เป็นที่พึ่งนับถือให้ซึ้งฤทัย
ชู้เท่ากับมารพาลหัวใจ
ใช่พ่อพระควรอาลัยใจอย่าได้นำพา

กงจักรไม่เหมือนดอกบัว
เรื่องชายเรื่องชู้เรื่องชั่วพาตัวหมองมัวหนักหนา
ผิดศีลธรรมแลต่ำช้า
บาปกรรมหนักหนาชั่วช้าเลวทราม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงในภาพยนตร์ไทยเรื่อง "ศาสนารักของนางโจร" ในปี พ.ศ. 2494
(ข้อมูลจากข้อเขียนของ สุวัฒน์ วรดิลก ในหนังสือ"สุนทราภรณ์ครึ่งศตวรรษ")
นิมิตฯ
© เพลงนี้บันทึกเสียง อีกครั้ง โดยพี่แดง พรศุลี วิชเวช
วรวิทย์
© และก่อนนั้นก็บันทึกโดยคุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
แว่วเสียงเธอ
© เพลงที่มาจากเรื่องศาสนารักของนางโจรอีกเพลงคือ ปรัชญาขี้เมา
แว่วฯ
© ก่อนคุณรุ่งฤดี จะบันทึกแผ่นเสียง คุณมาริษา อมาตยกุล นำมาขับร้องก่อน ซึ่งเป็นคำบอกเล่าจากปากของคุณมัณฑณา โมรากุล ท่านยังชมว่าคุณมาริษา ร้องได้ไพเราะอีกแบบหนึ่ง ซึ่งต่างจากที่ท่านร้อง
กบ ณ แก่งคอย

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศาสนารัก