มาร์ชแม่ฮ่องสอน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
  ญ.เมืองงามนามแม่ฮ่องสอน ซึ่งกาลครั้งก่อนชื่นขจร
เลืองลือเกริกไกร มีหมอกมากเหลือเหนือสุดแดนไทย
พืชพันธุ์ไม้วิไลล้อม เขียวขจี

ช. แดนอุดมร่มรื่นชื่นบาน ดั่งแดนวิมานฟ้าประทาน
ให้เราแห่งนี้

ญ.พระธาตุกองมู คู่ขวัญธานีใต้ฟ้าร่มนี้แดนนทีมีหนอง
จองคำ

ช-ญ.เหล่าประชาสามัคคี มีน้ำใจรักถิ่นแดนไทย
ป้องกันไว้มิให้ล่วงล้ำ

ช. ต่างคนต่างทำกิน บนดินในน้ำธรรมชาติน้อมนำ
เกษตรกรรมมีความก้าวหน้า

ช-ญ.แม่ฮ่องสอนแดนฤดี แดนศรีไพรเราต่างภูมิใจ
ห่วงหวงไว้ถิ่นกำเนิดมา ชาติศาสนานั้น
มั่นในศรัทธาองศ์พระราชา ข้าประชาจงรักภักดี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เด็กชายธนภัทร
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน
เด็กชายธนภัทร
© ไฟล์ mp3 มีป่าวครับ
สารพัด แม่ฮ่องสอน
© อยากฟังเพลงแว่าเสียงไก่ขันของเมืิองแม่ฮ่องสอน
คนบ้านมะโนราไปอาศัยอยู่ที่เมืองฝาง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชแม่ฮ่องสอน