คู่ทุกข์คู่สุข

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  มีคู่หัวใจที่ไร้ราคี
เราต่างหวังดีต่อกันเสมอ
ความสุขเลิศล้นปรนเปรอ
สุขล้ำบำเรอคงมั่นเรื่อยมา

เราร่วมรักกันสุขสันต์นานไป
ไม่หวั่นฤทัยหากใครอิจฉา
ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมา
ไม่รู้แรมราจนกว่าจะตาย

เราคงรักแนบแอบอิง
หวานยิ่งด้วยใจรักจริงยิ่งหลาย
ร่วมกมลรักจนตาย
จนกว่าโลกสลายมิคลายคลี่

เราต่างสาบานฝากรักให้กัน
จะร่วมสัมพันธ์ไม่เพียงชาตินี้
เราเกิดชาติไหนก็ดี
ก็ขอให้มีเราอยู่คู่กัน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ด.ช.ธนภัทร/ฐาปนา
ผู้ขับร้อง : รวงทอง ทองลั่นธม
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงนี้ คุณอัจฉรา กรรณสูต เคยขับร้องกับวงดนตรีสุนทราภรณ์
ด.ช.ธนภัทร/ฐาปนา
© เพลงนี้ เป็นเพลงที่มีในหนังสือ "คิดถึง ครูแก้ว อัจฉริยะกุล" ครับ แต่ที่พิมพ์อาจผิดพลาดไป ผมฐาปนา ต้องขอโทษด้วยครับ หากมีจุดผิด
ด.ช.ธนภัทร/ฐาปนา
© เดิม เราเกิดชาติไหนก็ดี
ที่ถูก หากเกิดชาติไหนก็ดี
ป้าบัว
© เพลงนี้ คุณมัณฑนา โมรากุลเล่าว่า เคยขับร้องแต่ไม่ได้บันทึกเสียงครับ
ศศิธรารัตน์
© ทำนอง เวส สุนทรจามร
การ์ฟิลด์
© คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี ก็ขับร้องไว้เช่นกัน
การ์ฟิลด์
© คุณสมศักดิ์ เทพานนท์เล่นกีตาร์ฮาวายคลอไปกับเสียงคุณรวงทองเพราะมากครับ
ศศิธรารัตน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงคู่ทุกข์คู่สุข