แม่งาม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เอิบ ประไพเพลงผสม
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  งามเมื่อยามฉันมอง
มองฉันมองเธอหลบ
งามเมื่อยามได้พบ
ฉันประสบสวยใดไม่เหมือน

ดูเฝ้าดูเฝ้าพิศ
พิศติดใจเร้าเตือน
ดูแล้วรักไม่เลือน
ติดใจเตือนอยู่ยังไม่วาย

ถ้าข้าได้แนบน้อง
จะประคองไว้ไม่แหนงหน่าย
หากถ้าอยู่แนบกาย
รักไม่คลายไม่คลอน

งามช่างงามยั่วเย้า
ราวกับมะลิซ้อน
เธอยิ่งจริตทำงอน
ข้าอ้อนวอนรักเธอจริงๆ

เธอโปรดเห็นใจข้า
กรุณาอย่าได้ประวิง
ฉันรักเธอจริงๆ
แม่ยอดหญิงโปรดจงเห็นใจ

แม้ถ้าบุญฉันช่วย
ฉันร่ำรวยเมื่อไร
เธอคงจะเห็นใจ
ว่าฉันรักเธอคนเดียว

โอ้ แม่ช่อมะลิซ้อน
อย่างอนให้ฉันเปล่าเปลี่ยว
ช่างชื่นใจจริงเจียว
โปรดเหลียวมาให้พี่ชม

งามเหมือนดอกไม้งาม
ยามเมื่อคราต้องลม
ฉันยังพิศอยากชม
อกระบมเพราะเธอคนเดียว
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ฐาปนา
ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© รักไม่คลายไม่คลอน ->รักไว้ไม่คลายไม่คลอน


เปรม

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแม่งาม