แก่งคอยของเรา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง วงดนตรีสุนทราภรณ์
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
  ถิ่นสถานศึกษา
ที่เราเรียนมาโรงเรียนแก่งคอย
เรียนไม่เคยท้อถอย
โรงเรียนแก่งคอยเลิศดี

ถิ่นสีเขียวและเหลือง
สุดสรรค์ประเทืองคงมั่นนานปี
มั่นอยู่ในความดี
ประกาศศักดิ์ศรีทั่วกัน

ก.ค.คือแก่งคอย
ไม่น้อยหน้าใครใครทั้งนั้น
เราจะมุ่งบากบั่น
ร่วมกันพากเพียรฝึกฝน

เทิดในชาติ ศาสนา
อีกองค์ราชาพระภูมิพล
ครู อาจารย์กราบกรานทั่วคน
ศิษย์ซึ้งกมลจนตาย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... วรวิทย์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำโรงเรียน แก่งคอย สระบุรี
วรวิทย์
© พรศุลี วิชเวช ขับร้อง จังหวะวอลท์ซ
วรวิทย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแก่งคอยของเรา