รักมั่นแดนเขียวเหลือง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง วงดนตรีสุนทราภรณ์
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
  แดนแห่งเรานี้
แก่งคอยนี่เอยเคยประเทืองมาเนิ่นนาน
ผู้คนกล่าวขาน สถานเกริกไกร
ไปไหนเราก็ไม่หวั่น

แดนแห่งความรัก
ประจักษ์ซึ้งใจดวงฤทัยเราผูกพัน
ร่วมกันสร้างสรรค์ และสามัคคี
สถาบันดีเลิศครัน

หมอบกราบหลวงพ่ออุดมมงคล
ท่านช่วยดล ป้องปัดภัย
เคารพนบไหว้ ซาบซึ้งฤทัย
อยู่ไหนใจยังผูกพัน

แดนแห่ง “เขียว-เหลือง”
จะเรืองโรจน์ไกลก็เล่าใครต้องช่วยกัน
ด้วยเธอและฉัน จักพร้อมร่วมกัน
เรานั้นต้องเรืองโรจน์ไกล
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... วรวิทย์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. พรศุลี วิชเวช ขับร้อง
2. จังหวะ บีกิน
3. เพลงประจำโรงเรียน แก่งคอย
วรวิทย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักมั่นแดนเขียวเหลือง