เข็มเหลืองเรืองรอง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง พรพิรุณ     
  ถิ่นนี้ งามประเทืองเรืองรอง
ด้วยผกาสีงามผ่อง ดูดั่งทองระยับตา
เด่นงาม อร่ามทั้งอาณา
ไม้ดอกงามล้ำคุณค่า ชื่นชีวาสถาบัน

มองดูเข็มเหลืองงามประชัน
เหมือนคุณธรรมนั่น สถิตมั่นทรวงใน
ดุจเรา พยาบาลภูมิใจ
เมตตาธรรมนั้นยิ่งใหญ่ เหนี่ยวนำใจประพฤติดี

เกียรตินาม " บรมราชชนนี "
พยาบาลผองเรานี่ ราชบุรีสถานเนา
จักทูนเทิดสถาบันเรา
ให้เกียรติงามล้ำคำกล่าว เด่นเพริศพราวไม่รู้คลาย

เรายอม พร้อมพลีใจและกาย
สู้งานมิยอมหน่าย ซื่อสัตย์ในการงาน
เชิดชู เกียรติคุณพยาบาล
คงศักดิ์ศรีนิรันดร์กาล อ่าโอฬารทั่วแคว้นไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... วรวิทย์
ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วรวิทย์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเข็มเหลืองเรืองรอง