ศักดิ์ศรี จปร.

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  ถิ่นเราแดงเหลืองเมืองเราครอง
พวกเราผองชาติทหารชาญโรมรัน
จำแดงเหลืองนี้ไว้มั่น
ด้วยเป็นสัญญาลักษณ์นายร้อย จปร.
แหล่งที่ศึกษาเราชายชาญ
เพื่อนทหารชาญสนามนาม ทบ.
ศึกษามิได้ระย่อ
ฝึกไม่ท้อต่อสู้ฝึกฝนทนกายา
เราภาคภูมิใจ
ในสถาบันอันมั่นคงดำรงมา
เราต้องรักษา
ไว้เกียรติคุณทูนเทอดยิ่งสิ่งอื่นใด
ต่างรักศักดิ์ศรี จปร.
พวกเราขอเทิดให้คงยงเกรียงไกร
ต่างสามัคคีร่วมใจ
ไม่ยอมใครให้หยิ่งศักดิ์ศรี จปร.

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... พรานทะเล(หนุ่ม)
, เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงสถาบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จังหวะ บีกิน
พรานทะเล(หนุ่ม)

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศักดิ์ศรี จปร.