ไชโยโอรสาธิราช

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ถวัลย์ สุรภาพประดิษฐ์ (บางตำราว่า ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ)
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สรวมศรีชีวิตชีวา
ชนทั้งหล้าวันทนาอาเศียรพาทพร
แด่เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์
มิ่งสมรวรวิลาศรัฐไทย

สรรเสริญเยินศรียอศักดิ์
ดุจศรีศักดิ์เสาวลักษณ์
สะพักโพ้นฉัตรชัย
สมแล้วที่เรานี้มีบุญใจ
ไว้ฝันใฝ่ได้ชมบุญญาธิการ

ไชโยโอรสาธิราช
มงกุฎมาศราชกุมาร
ไชโยโอรสาธิราช
มงกุฎมาศราชกุมาร
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ฐาปนา

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© สุเทพ วงศ์กำแหง ขับร้อง
การ์ฟิลด์
© เพลงนี้ที่ถูกต้องคือ คำร้อง ทำนอง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรกาล ต้นฉบับ ร้องนำหมู่โดย นิทัศน์ ละอองศรี เรียบเรียงเสียงประสานโดย พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตร
สมพจน์ สิงห์สุวรรณ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงไชโยโอรสาธิราช