อาลัยราม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  ลาแล้วลาก่อน ลาฟ้าราม
ลาถิ่นที่เคยดูงาม ลาขวัญรามงามไกล
เคยได้พักพึ่ง เคยซึ้งในน้ำใจ
ผองเพื่อนมากมาย รักและห่วงใยให้กันและกัน

รามแม้ไกลห่างยังอาลัย
ใจสั่นหวั่นหวั่นวาบไหว ยังฝังใจจำมั่น
เคยเรียนเคยร่ำ จำฝืนห่างร้างพลัน
เหลือจะเสกสรร จาบัลย์วิโยคโศกใจ

พ่อขุนเป็นบุญลูกมาศึกษา
เพื่อเกียรติแห่งปริญญา หมายเอื้อมมานำทางก้าวไกล
ขอพรจากพ่อให้มีโชคชัย
อยู่แห่งหนหล้าไหนยังฝากใจถวิล

* ลาแล้วลาถิ่นแดนดินราม
หมายมุ่งผดุงสยาม เรืองพระนามระบิล
น้ำใจของพ่อเคยเลี้ยงหล่อไหลริน
ผองลูกดื่มกิน ไม่ลืมรักถิ่นแดนราม

ร้องซ้ำตั้งแต่ *
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... chong
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงมหาวิทยาลัยรามคำแหง
chong
© เป็นเพลงที่แต่งขึ้นในชุดที่ 2 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี 2530 อยู่ในชุดเดียวกับเพลงหลายเพลงเช่น ใต้ฟ้าราม ขวัญจิตมิตรราม ลาแล้วราม อรุณรุ่งอาณาจักรราม
nut
© เพลงนี้ผมได้ฟังหลังจากที่ผมเข้ารับพระราชทานปริญญาแล้วรู้สึกใจหายเลยครับ
ลูกพ่อรุ่นที่ ๓๒

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงอาลัยราม