ตะลุงวันเพ็ญ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  (คู่)วันเพ็ญเย็นใจแสงเดือนนวลใยในนภา ลอยกระทงในคงคาชีวิตชีวายืนยง (ซ้ำ)

(ชาย)น้องรักจ๋า อย่าเคืองขุ่นใจในพี่ ลอยกระทงในวารี ขอให้น้องนี่รักพี่มั่นคง
(หญิง) กระทงของพี่ลอยมาน้องกลัววิญญาไม่คิด ซื่อตรง
(ชาย)น้องจ๋าอย่าพะวงรักพี่ยืนยงจวบสิ้นชีวา
(.ดนตรี.)
(คู่)วันเพ็ญเย็นใจแสงเดือนนวลใยในนภา ลอยกระทงในคงคาชีวิตชีวายืนยง (ซ้ำ)

(ชาย)น้องรักจ๋า อย่าเคืองขุ่นใจในพี่ ลอยกระทงในวารี ขอให้น้องนี่รักพี่มั่นคง
(หญิง) กระทงของพี่ลอยมาน้องกลัววิญญาไม่คิดซื่อตรง
(ชาย)น้องจ๋าอย่าพะวงรักพี่ยืนยงจวบสิ้นชีวา

(คู่)วันเพ็ญเย็นใจแสงเดือนนวลใยในนภา ลอยกระทงในคงคาชีวิตชีวายืนยง (ซ้ำ)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เมฆ
ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์ , ชวลีย์ ช่วงวิทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงตะลุงวัน เนื้อเพลง ถอดออกมาจากแผ่นเสียง รายละเอียด ทำนอง-คำร้อง ไม่ทราบชัดเจน ใกล้ถึงเทศกาลลอยกระทง จึงนำแผ่นเสียงมากเปิดฟังดู
น่าจะนำมาใช้ในการขับร้อง ในวันคืนเพ็ญ ที่ชมรมบ้านคนรักสุนทราภรณ์
ที่เรือนเจ้าสาว ปากเกร็ด ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552

ใคร่ขอเชิญท่าน ที่สามารถทราบ ข้อมูลของเพลง หรือ แก้ไขเนื้อเพลง หากไม่ถูกต้อง ได้โปรดแจ้งเข้ามาด้วยครับ
เมฆ
© หลังจากคุณชวลีย์ลาออกจากกรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาบันทึกเสียงกับวงธนิตสรณ์เป็นหลัก โดยชุดแรกคือเพลงสิ้นสัญญาในชุดหาดผาแดง และร้องเพลงตะลุงกับคุณเลิศมากมาย บางเพลงก็ร้องกับคุณสมศักดิ์ ตะลุงวันเพ็ญคงเป็นหนึ่งในจำนวนนั้น ถ้าบันทึกกับวงธนิตสรณ์ สังเกตดูจะมีเสียงของคุณเยาวลักษณ์ คุณเพ็ญจันทร์ หรือคุณโสมอุษาอยู่ด้วย
แต่ชุดตะลุงที่ขายดีที่สุดของคุณเลิศ/ชวลีย์น่าจะเป็นชุดวันฤกษ์ดีของป.ชื่นประโยชน์
แสนซื่อ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตะลุงวันเพ็ญ