ดวงตรา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศุกรหัศน์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  อันดวงตราของธนาคารออมสิน
เป็นรูปโล่โสภิณเห็นสง่า
เหมือนเครื่องป้องผองภัยไม่บีฑา
รับรักษาทรัพย์ไว้ให้งอกงาม
มีรูปวชิราวุธสุดตรึงใจ
วชิราวุธพระอภิไธยเจ้าจอมสยาม
คือพระผู้พระราชทานออมสินนาม
ก่อเกิดความมัธยัสถ์เป็นอัตรา
รูปฉัตรหมายบุรฉัตรไชยากร
กำแพงเพ็ชรอนุสรณ์ธำรงสง่า
ทรงขยายกิจการงานนานา
จนออมสินวัฒนาสถาวร
ต้นไทรย้อยลอยเด่นเป็นนิมิต
ความร่มเย็นจะสถิตสโมสร
ธนาคารออมสินอันสุนทร
เพื่ออาทรทวยราษฎร์สมมาดเอย

(ซ้ำอีกเที่ยวทั้งหมด)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำธนาคารออมสิน
การ์ฟิลด์
© หาตั้งนาน อยู่ นี่ เอง
เด็กออมสิน จันทร์
© แกไข เป็นรูปโล่โสภิณเพ็ญสว่า /มีรูปเพชรชราวุธสุดตรึงใจ /
กล้วยหอม
© เพ็ญสง่า
กล้วยหอม
© หาตั้งนานเช่นกัน 555/แคนโด้
ไพเราะ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงดวงตรา