มาร์ชเทาทองพิบูลบำเพ็ญ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุพัฒนา โหระกุล
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
  พิบูลบำเพ็ญ พิบูลบำเพ็ญ
เป็นสุขร่มเย็น
เพราะว่าร่วมเป็นและร่วมตาย
น้ำใจเทา-ทอง
พร้อมพลีใจกาย
บางแสนสุขคล้าย
บ้านเยาว์วัยแสนงาม
สีเทานั้นเปรียบเหมือนปัญญา
สีทองล้ำค่าศีลธรรม
สังคมสมศักดิ์
ชักนำชีพฉ่ำกำจร
พิบูลบำเพ็ญ
เหมือนเป็นอาภรณ์
ช่วยดับทุกข์ร้อน
ทุกคนอาทรส่วนรวม
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... chong

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา
chong
© ดีม่กคับ

เพชร

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชเทาทองพิบูลบำเพ็ญ