มาร์ชเทาทอง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  ดูเด่นงามยามลมพัดธวัชพลิ้ว
เทาทองปลิวเป็นมิ่งขวัญการศึกษา
บางแสนเราเลื่องชื่อเขาลือชา
เรียนกีฬาเราสู้ทุกผู้ไป
สีเทานั้นเปรียบเราเป็นเช่นนักปราชญ์
ชาญฉลาดเชิงวิชากว่าที่ไหน
สีทองเด่นเป็นผู้ดีมีวินัย
สูงกว่าใครคุณค่าครูอาจารย์
มาเถิดเราเทาทองทั้งน้องพี่
สามัคคีร่วมรักสมัครสมาน
น้ำใจดีโอบเอื้อจุนเจือจาน
ร่วมการงานตามวิถีน้องพี่กัน
* (ปาม……………)
เสรีภาพความคิดอิสระ
เราจะเกริกเกียรติศรีมีสุขสันต์
เพื่อบางแสนแดนดินที่ฝากชีวัน
เพื่อเรานั้นเป็นคนดีศรีชาติไทย
(ซ้ำ *)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... nut

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงมหาวิทยาลัยบูรพา
nut
© มหาวิทยาลัย ของผม ครับ
เพลงเพราะมากๆครับ
ตั้ว
© ยืนยันว่าเพราะมาก ๆ เช่นกันค่ะ คุณตั้ว
ป้าไก่ ศิษย์เก่า รุ่น 31 รหัส 3003063
© ผมได้มีโอกาสฟังต้นฉบับครับ ท่อนสุดท้ายจะใช้คำว่า "เพื่อเรานั้นเป็นครูดีศรีชาติไทย" ต่อมาเมื่อเปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น "เพื่อเรานั้นคนดีศรีชาติไทย" ครับ
คนบางแสน
© เพราะที่สุดทั้งท่วงทำนอง และความหมาย
ภาสกร รุน 11 จงอางขาว

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชเทาทอง