ลักษมีเฉิดโฉม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  งามลักษมีเฉิดโฉม
โลมพิลาสทรามสวาทยุพดีลักษมีเฉิดฉาย
เฉิดโฉมสวยประโลมใจชาย
ลักษมีนารายณ์อวตารแปลงกายฤาฉันใดหนอนี่
เลอโฉมโลมใจหรือเทพไทองค์ใดสรรค์สร้าง
เพื่อให้นางสุดสะอางเลิศล้ำนารี
สวยเอยน่ารักเอยทรามเชยผ่องศรี
ล้ำคำที่ร้อยกวีลักษมีงามเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ซอสามสาย
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ทำนองเพลงไพเราะ จังหวะก็คึกคักดี
ปะ ป๋า

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลักษมีเฉิดโฉม