ยอดชายในฝัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  ครั้งหนึ่งเคยมี คนที่ฉันรักปักทรวง
สุดห่วงสุดหวง เหมือนดวงชีวา
คอยเอาใจเขาทุกเวลา
เทิดทูนบูชาเขาลอยเลิศกว่าชายไหน

เขาหยิ่งทะนงองอาจสมชาติผู้ชาย
นี่คือความหมายของชายชาวไทย
เราเจอกันมินานเท่าไร
เขาก็จากไป เขาไปคุ้มครองแดนดิน

สุดห่วงแค่ไหน เพื่อชาติไทยดำรงอาจิณ
ห่างไปไกลถิ่น แต่เราก็ยังถวิลถึงกัน

เขาปราบศัตรู ใจสู้พิทักษ์ชาติเรา
อยู่ตามป่าเขา พร้อมพลีชีวัน
ความอาลัย หัวใจยังสั่น
ยอดชายในฝัน เหลือเพียงวิญญาณคู่ใจ

***ร้องซ้ำทั้งเพลง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ฐาปนา
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์ , วรนุช อารีย์และศรีสุดา รัชตะวรรณ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


ร้องครั้งแรกโดยวรนุช อารีย์ เป็นเพลงของคณะศิษย์จามร ภายหลังร้องประสานเสียงกับศรีสุดา รัชตะวรรณ ชุดเดียวกับเพลงรักชายสูงอายุ เพลงพาสุข เพลินเพลงแมมโบ
ฐาปนา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงยอดชายในฝัน