ขอบคุณจากสุนทราภรณ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เทอด วรรธนา
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
ที่มาเกื้อหนุน สุนทราภรณ์
ถึงยามต้องจาก ฝากใจอาวรณ์
ขออวยพรให้ท่าน จงโชคดี

ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
ที่มาเกื้อหนุน สุนทราภรณ์
ถึงยามต้องจาก ฝากใจอาวรณ์
ขออวยพรให้ท่าน จงสุขศรี

ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
ที่มาเกื้อหนุน สุนทราภรณ์
ถึงยามต้องจาก ฝากใจอาวรณ์
ขออวยพรให้ท่าน จงมั่งมี

ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
ที่มาเกื้อหนุน สุนทราภรณ์
ถึงยามต้องจาก ฝากใจอาวรณ์
ขออวยพรให้ท่าน จงสวัสดี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ประชานิเวศน์ 4
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงขอบคุณจากสุนทราภรณ์