มาร์ชเกษตร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ทำนอง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ     
  เกษตรศาสตร์เรา หนักเบาเรารู้สู้ทน
เกษตรเข้าผจญ ต่างคนเร่งรุกบุกไป
จิตใจเกษตรเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมกายร่วมใจ
เกษตรประกอบกิจใด พร้อมใจร่วมกัน
เกษตรศาสตร์เรา หนักเบาเรารักสู้ทำ
เกษตรศาสตร์เข้าประจำ ตรากตรำงานทุกสิ่งอัน
เกียรตินำเกษตรเฟื่องฟู พวกเราศิษย์ครูเดียวกัน
เกษตรร่วมใจฝ่าฟัน หมายมั่นจิตพลี
(หญิง) รัก-เกียรติสีเราเชิดชู คง-อยู่เขียวขจี
(ชาย) เรา-เกษตรสำรวมชีพพลี
(พร้อม) ทำดีเพื่อชาติไทย
เกษตรศาสตร์นำ กสิกรรมไทยไว้รุ่งเรือง
เกษตรศาสตร์ประเทือง บ้านเมืองให้รุดหน้าไป
เกษตรสร้างกองทรัพย์สิน ให้มีทั่วดินแดนไทย
อุดมจตุปัจจัย แคว้นไทยรุ่งเรือง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... chong
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
chong

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชเกษตร