รักที่หลงคอย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พจน์ จารุวณิช
ทำนอง สมพงษ์ ทิพยกะลิน     
  เห็นดาวคล้อยเคลื่อนเห็นเดือนหรุบหรู่
จิตใจหดหู่เหลียวดูรอบกาย
เศร้าใจเสียวเปลี่ยวใจหวั่นเมื่อรักนั้นมาแหนงหน่าย
สุดเสียดายรักเรา

เพราะใจหมายมั่นทุกวันฝันใฝ่
อยู่ตลอดไปมิได้สร่างเซา
คร่ำครวญคิดจิตใจห่วง สุดแสนหวงรักร้อนเร่า
อุตส่าห์เฝ้าหลงคอย

*หวังจะชมเชยเลยกลับร้าง
รักชืดจืดจางพาเลื่อนลอย
เฝ้าแต่พะวงหลงใฝ่คอย
น่าน้อยใจนักรักเหมือนดังฝัน

หลงคอยคิดว่ารักมาชิดใกล้
กลับมาหม่นไหม้ไร้ความสุขสันต์
ถูกใจรักหักใจข่ม แต่ไม่สมดังหมายมั่น
ปล่อยให้ฉันหลงคอย

(ร้องซ้ำ*)

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... vip94
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงของวงจารุกนก
vip94

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักที่หลงคอย