มาร์ชชาวไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง สมพงษ์ ทิพยกลิน     
  (หมู่) พวกเราชาวประชาชาวไทย
เทินทูนชาติไว้ดวงใจมั่นในเสรี
เราเป็นไทย ร่วมใจสมานไมตรี
มุ่งสามัคคี เลือดเนื้อชีวี ต้องพลีเพื่อไทย
พวกเราชาวประชาชาวไทย
เทินทูนชาติไว้ดวงใจมั่นในเสรี
เราเป็นไทย ร่วมใจสมานไมตรี
มุ่งสามัคคี เลือดเนื้อชีวี ต้องพลีเพื่อไทย
(ช.) ประชาธิปไตยนั้นชาวไทยบูชา
ปกครองกันมาฝังอยู่ในจิตใจ
(ญ.) วัฒนธรรมของชนชาวไทย
วิไลเกียรติและวินัย ซาบซึ้งวิญญา
(ช.) ประชาธิปไตยนั้นชาวไทยบูชา
ปกครองกันมาฝังอยู่ในจิตใจ
(ญ.) วัฒนธรรมของชนชาวไทย
วิไลเกียรติและวินัย ซาบซึ้งวิญญา
(เดี่ยว) ชาตินั้นเหนือชีวา ใฝ่เทิดในองค์ กษัตริย์ศาสนา
สิทธิของมวลประชา ทั่วโลกาเคารพเพียงใจ
(หมู่) ชาตินั้นเหนือชีวา ใฝ่เทิดในองค์ กษัตริย์ศาสนา
สิทธิของมวลประชา ทั่วโลกาเคารพเพียงใจ
(ช.) เราชาติไทย รักษาแผ่นดินไทย
(ญ.) ไว้
(ช.) หากศัตรู บุกรุกทุกคนร่วมใจ
(ญ.) รบ
(ช.) และ
(ญ.) เอาชัย
(ช.) ยอมตาย
(ญ.) เอาชัย
(ช.) เพื่อชาติไทยนั้นยืนยง
(ญ.) เอาชัย ไชโย
(หมู่) ชาติไทยจะเป็นไทยอยู่ ด้วยพวกเราเชิดชูให้มั่นคง
เลือดเนื้อยอมพลีธำรง ให้ชาติคงคู่ฟ้าดินสลาย
(ช.) เราชาติไทย รักษาแผ่นดินไทย
(ญ.) ไว้
(ช.) หากศัตรู บุกรุกทุกคนร่วมใจ
(ญ.) รบ
(ช.) และ
(ญ.) เอาชัย
(ช.) ยอมตาย
(ญ.) เอาชัย
(ช.) เพื่อชาติไทยนั้นยืนยง
(ญ.) เอาชัย ไชโย
(หมู่) ชาติไทยจะเป็นไทยอยู่ ด้วยพวกเราเชิดชูให้มั่นคง
เลือดเนื้อยอมพลีธำรง ให้ชาติคงคู่ฟ้าดินสลาย

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์, ดำริ
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


๑.แต่งขึ้นในปี ๒๕๑๘
๒.ขับร้องและบรรเลงโดยวงสุนทราภรณ์ (กรมประชาสัมพันธ์)
๓.อยู่ในแผ่นเสียง ชุด เพลงปลุกใจ/ทหารเสือพระราชินี มีเพลงทหารเสือพระราชินี , ลูกแก้วสกุลไทย , มัวสนุกทุกข์สนัด , อนุสติไทย , ไทยวิวัฒน์ ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ (กรมประชาสัมพันธ์)
๔.คุณศรีสุดา รัชตะวรรณ ร้องนำ
๕.ท่อนที่ว่า (ช.) เพื่อชาติไทยนั้นยืนยง
(ญ.) เอาชัย ไชโย
ชายหญิงร้องพร้อมกัน

การ์ฟิลด์, ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชชาวไทย