กสิกร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  (ช) เราล้วนเหล่ากสิกร กสิกรของไทย
(ญ) เราล้วนเหล่ากสิกร กสิกรของไทย
(ช) ต่างมั่นไว้ในงาน และสมานสามัคคี เจียมตนเจียมใจในหน้าที่ ผดุงบำรุงชีวี มุ่งแต่หน้าที่ไม่เกียจคร้าน
เบิกบานหัวใจ ไม่เกียจคร้าน เบิกบานหัวใจ
(ญ) เราล้วนเหล่ากสิกรไม่เดือดร้อนอะไร
(ช) เราล้วนเหล่ากสิกรไม่เดือดร้อนอะไร
(ญ) ต่างพอใจมั่นไว้ในครอบครัวของตน ทุกเช้าเราไปทำงาน แดดลับแล้วพากลับบ้าน
(ช) ชื่นฉ่ำสำราญ ลูกเมียคลอเคลียหัวใจ
(ญ) ลูกเมียคลอเคลียหัวใจ
(ช) มาเถอะนะเรามา มาเราพากันไป มุ่งหน้าหาเลี้ยงชีพไว้ เราสบายทุกคน

(ญ)ไปเถอะนะพ่อไป เร่งไปไม่ต้องกังวล
เสร็จงานแล้วจะล้ำล้นพึ่งตนแล้วจะสบาย

(พ) เราล้วนเหล่ากสิกรไม่เดือดร้อนอะไร เราล้วนเหล่ากสิกรไม่เดือดร้อนอะไร
ต่างพอใจมั่นไว้ในครอบครัวของตน ทุกเช้าเราไปทำงาน แดดลับแล้วพากลับบ้าน
ชื่นฉ่ำสำราญ ลูกเมียคลอเคลียหัวใจ ลูกเมียคลอเคลียหัวใจ
มาเถอะนะเรามา มาเราพากันไป มุ่งหน้าหาเลี้ยงชีพไว้ เราสบายทุกคน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เฮียซา
ผู้ขับร้อง : สุปาณี (หมู่)
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงแรกที่สุปาณี พุกสมบูรณ์ขับร้องบันทึกแผ่นเสียง
เฮียซา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกสิกร