มาร์ชสมาคมทนาย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หมู่) เราสมาคมทนาย สมาคมทนาย ไว้ลายชาติไทย
รักในศักดิ์ศรีไทย รวมเลือดหัวใจเอาไว้ให้ดี
เราสมาคมทนาย สมาคมทนาย ไว้ลายชีพพลี
ภักดิ์ในศักดิ์เสรี ตุลาธานีไม่มีเสื่อมสูญ

ชาย) เรารวมพล เรารวมพลพิทักษ์หลักไชย
ธรรมนูญชาติไทย เรานี้ไซร้เพื่อให้ไพบูลย์
รักในดวงตรา รูปตุลาเที่ยงธรรมนำพูน
เพิ่มสุขสมบูรณ์ อนุกูลประชาชาวไทย

(ซ้ำอีกครั้ง)

หมู่) เราสมาคมทนาย ไว้ลายชาติไทย เชิดชัยไชโย

* หญิง) ดวงตรา ตุลาโสภาภิญโญ
ประดับใบโพธิ์ คือศักดิ์รักจริงยิ่งใหญ่
นี้คือดวงตรา ที่รักของข้าวิไล
หมายคล้ายดวงใจ สดใสยุติธรรม
เชิดชูชาติไทยนี้ให้คงอยู่
ผองเราย่อมรู้ ตลอดวันยันค่ำ
เพื่อไทย เราพร้อมใจจงนำ
เพื่อตราตุลาทองคำของเรา

(ซ้ำท่อน * อีกครั้ง แล้วขึ้นท่อน "เราสมาคมทนาย..." ใหม่ จบตรง "อนุกูลประชาชาวไทย" ตอนที่ร้องซ้ำท่อน * จนจบเพลง ร้องหมู่ทั้งชาย - หญิง)

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำสมาคมทนาย
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชสมาคมทนาย