บุหงานารี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง สมพงษ์     
  หอมดอกไม้เมื่อลมโชยมา
นั่นดอกบุหงาบุปผาที่หอมยั่วใจ
ห่างยังหอมให้น้อมจิตคิดปองใน
กลิ่นที่สดใสเก็บไว้อยู่ในอกเอย
อันหากกลีบที่งามตานั้น
ลอยมาติดพันเฝ้าคอยชิดเชย
อยู่ห่างเท่าใดก็ไม่ละเลย
ต้องเข้ามาเผยความรักจอดใจใคร่ชม
หอมบุหงาเปรียบดังนารี
อันมีรูปดีเลอโฉมยั่วชายให้ชมชิดเนื้อนวลนาง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... แสนซื่อ
ผู้ขับร้อง : พูลศรี เจริญพงษ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงของคณะโฆษณาสาร ไม่ใช่ของสุนทราภรณ์
คนนอนดึก
© เนื้อเพลงบรรทัดที่ 7
อยู่ห่างเท่าใดก็ไม่ละเลย ที่ถูกต้องคือ
อยู่ห่างเท่าใดแสนไกลไม่ละเลย
ประเสริฐศรี
© เนื้อเพลงอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของคุณพูนศรี เจริญพงษ์ได้ร้องไว้ดังนี้
บรรทัดที่ 5 อันสตรีที่งามตานั้น
บรรทัดที่ 6 ชายมาติดพันเฝ้าคอยชิดเชย
ประเสริฐศรี
© ชอบเพลงทั้งหมดของสุนทราภรณ์มากค่ะ
ศิริวรรณ
© หอมดอกไม้เมื่อลมโชยมา
นั่นดอกบุหงาบุปผาที่หอมยั่วใจ
ห่างยังหอมให้น้อมจิตคิดปองใน
กลิ่นที่สดใสเก็บไว้อยู่ในอกเอย
อัน.....สตรีที่งามตา.....นั้น
ลอยมาติดพันเฝ้าคอยชิดเชย.....อยู่
ห่างเท่าใดแสนก็ไม่ละเลย
ต้องเข้ามาเผยความรักเปิดใจใคร่ชม
หอมบุหงาเปรียบดังนารี
อันมีรูปดีเลอโฉมยั่วชายให้ชมชิดเนื้อนวลนาง
อัน
© ห่างเท่าใดแสน ไ ก ล ไม่ละเลย

อีกที่ค่ะ
อัน
© หอมดอกไม้เมื่อลมโชยมา
นั่นดอกบุหงาบุปผาที่หอมยั่วใจ
ห่างยังหอมให้น้อมจิตคิดปองใน
กลิ่นที่สดใสเก็บไว้อยู่ในอกเอย
อัน.....สตรีที่งามตา.....นั้น
ชายมาติดพันเฝ้าคอยชิดเชย.....อยู่
ห่างเท่าใดแสนไกลไม่ละเลย
ต้องเข้ามาเผยความรักเปิดใจใคร่ชม
หอมบุหงาเปรียบดังนารี
อันมีรูปดีเลอโฉมยั่วชายให้ชมชิดเนื้อนวลนาง

เนื้อนี้น่าจะOK ค่ะ
อัน
© ก็น่าจะ OK อย่างอัน (สตรีที่งามตา) ว่า เว้นแต่
ต้องเข้ามาเผยความรัก "ปัก" ใจใคร่ชม และ
อันมีรูปดี "เลิศสม" .. ถึงจะ OK ที่สุด .. Confirmed!
สบสันต์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงบุหงานารี