สุดแสนพิศวาส

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง น.อ.ขุนสวัสดิ์ฑิฆัมพร
ทำนอง น.ต.โพธิ์ ศานติกุล     
  ช) แจ่มจันทร์ขวัญตาชีวาพี่
สิ่งใดพี่นี้เสน่หา
ยิ่งกว่าเพชรนิลและจินดา
ก็คือแก้วตายาใจ
พี่รักนุช สุดแสนพิศวาส
แต่ความรักชาตินั้นยิ่งใหญ่
ตราบใดไทยนี้คงดำรงไทย
สองเราไซร้ก็จะสุขไปด้วยกัน

ญ) พ่อยอดดวงจิตชีวิตน้อง
แก้วแหวนเงินทองทุกสิ่งสรร
สิ่งที่สูงค่าสารพัน
หรือรักเทียมทันเท่าพี่ยา
น้องจะรักภักดีพี่เท่าไร
แต่ความรักชาติไทยใหญ่ยิ่งกว่า
ตราบใดไทยนี้อยู่คู่โลกา
ก็จะพาเราสุข สิ้นทุกข์ภัย

พร้อมกัน) รักเอ๋ย รักเป็นพยานข้า
ว่ารักกันมาเท่าไหน
เรายอมน้อมจิตอุทิศใจ
ให้แท้แด่ไทยด้วยใจปอง
ขอชาติไทยที่รักของเรานี้
จงทวีเกียรติยศหมดขุ่นข้อง
ตราบใดไทยนี้อยู่คู่แดนทอง
พี่น้องสกุลไทยสุขใจเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สบสันต์
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ - ชวลี ช่วงวิทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ชอบเพลงนี้มากๆ เคยมีในห้องบทเพลงแต่เอาออกไปนานแล้ว ดีใจนะคะที่กลับมาใหม่อีกครั้ง
vip94
© ไพเราะและมีความหมายมากครับ
ไร่นวภัทร
© เพลงนี้ คุณ ชรินทร์และคุณเพ็ญศรี บันทึกเสียงเป็นแผ่นครั่งครับ
tic
© ที่แผ่นครั่งเขียนว่าแต่งโดย น.ต. โพธิ์ ศานติกุล และ ใจ สุวรรณทัต เป็นเพลงของบริษัทภาพยนตร์ไทย
คนนอนดึก
© เพราะมาก ความหมายลึกซึ้ง
นานา
© ที่คุณวินัย และ คุณชวลีขับร้อง เป็นการร้องในโอกาสพิเศษ ไม่ได้บันทึกแผ่น ดูเหมือนคุณจารุรินทร์จะเก็บเสียงไว้
คนนอนดึก
© เป็นเพลงของวงดุริยางค์ทหารอากาศ
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุดแสนพิศวาส