จำใจ-จำรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์
ทำนอง ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์     
  จำทนจนใจหมายมั่น ด้วยฉันรักเธอ
อาวรณ์นอนละเมอ ห่วงเธอทุกวัน
เธอมาพรากจากไป คงมีใครแข่งขัน คู่ขวัญฉันไว้ครอง
โบราณว่าดีหรือชั่ว เด็ดบัวไว้ใย
ใจดำช่างทำฉันได้ เยื่อใยมิมอง
เคยสัญญาไฉน ใจจึงกลายกลับสอง ช่างช่ำชองลิ้นลม
หวานอมขมกลืน รักแล้วมิกลับใจคืนฝืนทนระทม
ทั้งหลอกทั้งลวง ฉันทรวงระบม
ซ้ำทำตามแต่อารมณ์ ข่มเอาเฝ้าทนไป
เออใจกระไรหนอใจ เฝ้าใฝ่หลงลม
ดวงใจทำไมหลงงม ขื่นขมฤทัย
บุญคงมีอยู่น้อย คอยเธออยู่เรื่อยไป ด้วยมั่นใจรักเธอ.
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... มดแดง

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงจำใจ-จำรัก