ตะลุงคืนลอยกระทง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์ , "ธาตรี"
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  (สร้อย) วันนี้วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำเจิ่งนองสองฝั่งคงคา
ลอยกระทง ลอยกระทงดีกว่า ๆ สนุกเฮฮาวันลอยกระทง ๆ
ช. เดือนผ่องเพ็ญเห็นจ้า ฝั่งคงคาธาราล้นปรี่
ลอยกระทงน้อยนี้ ตั้งจิตไหว้วอนกราบกราน
ชาตินี้ชาติไหน ให้พบแต่รักชื่นบาน
พี่ขอผูกพันแต่ยอดกานดา มา ๆ ๆ รักพี่เถิดหนาดวงใจ
(สร้อย)
ญ. ยามเมื่อเดือนลับหล้า ดั่งพี่ลาจากความรักห่าง
ลอยกระทงน้อยห่าง ดั่งพี่จางจากไปไกลตา
อย่าทิ้งให้รอ ถ้ารักก็ขอให้มา
ห่างร้างห่างรา อย่ามาจงไป ไป ๆ ๆ ขอหลักไปไกลเลยเอย
(สร้อย)
ช. เดือนสิบเอ็ดน้ำนอง ท่วมฝั่งคลองเจิ่งนองขึ้นลง
ญ. เดือนสิบสองน้ำทรง พี่ต้องคงซื่อตรงเสมอ
ช. พี่รัก ญ. แน่จริง
ช. โธ่ไม่ทิ้งพี่รักแต่เธอ ญ. หน้อยเผลอ ๆ กลับลืมเรา
หมู่ ลอยกระทง ๆ รักพี่มั่นคงยืนนาน

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... มดแดง
ผู้ขับร้อง : สมศักดิ์-ชวลี-ธรรมรัตน์-อุไรวรรณ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตะลุงคืนลอยกระทง