ตุลาอาลัย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ตุลาอาลัย
เพียงฤทัยจะขาดรอน
จำจากจำจร
ให้อาวรณ์อาลัย

แหล่งรวมวิญญา
เราพร้อมหน้ากันมั่นไป
จนจวบสมัย
เรานั้นไซร้จากกัน

ตัวไกล
แต่ดวงใจยังคงมั่น
มิลืมผูกพัน
สถานขวัญเรานี้

ตุลาอาลัย
ถึงตัวไปยังใฝ่ดี
จะสร้างศักดิ์ศรี
ให้สมที่ใฝ่มา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของสมาคมทนาย
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตุลาอาลัย