แสงจันทร์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
  เมื่อคืนวันเพ็ญ เดือนเด่นอยู่กลางนภา
แสงนวลตาทั่วแคว้นแดนสวรรค์
เมฆหมู่น้อยลอยอยู่คู่แสงจันทร์
แหล่งสวรรค์สดชื่นคืนวันเพ็ญ

งามแสนงามธรรมชาติจัดสร้างไว้
น่าแปลกใจธรรมชาติวาดให้เห็น
ฉะนี้หรือที่กระต่ายหมายจันทร์เพ็ญ
จันทร์ไม่เห็นอกกระต่ายมั่นหมายชม

โถกระต่ายมันเจียมกายกระต่ายน้อย
อย่าหลงคอยชื่นจันทร์มันไม่สม
แต่ดวงจันทร์นั้นไม่ลอยมาให้ชม
จะระทมใจกระต่ายหมายชมจันทร์

เปรียบเช่นมาลีคลายคลี่อยู่บนดอนดอย
ไม้น้อยสุดสอยได้ชม
เจ้ามาลีอยู่ในที่สุดสอยดม
ใคร่จะชมช่อมาลีไม่มีหวัง

อันไม้งามธรรมชาติจัดปลูกไว้
ลุ่มลวงใจไม้ชอุ่มพุ่มสะพรั่ง
สุดอยู่สูง สุดดอยดอน ซ่อนปิดบัง
หมดที่หวังจะได้ดมชมมาลี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สบสันต์
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแสงจันทร์