เพชรแห่งพระมงกุฎเกล้า

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ร.ศ. ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ - อดุล จันทรศักดิ์
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
  ถวายพระพรเจ้าฟ้ายอดนารี
งามสง่าดังดวงมณีใส
เสด็จจากฟากฟ้าสุราลัย
มาเพื่อให้ฝูงชนได้ปรีดา

ทรงสืบสานปณิธานพระชนกนาถ
เจริญรอยตามยุคลบาททั่วแหล่งหล้า
ชื่นฉ่ำสายฝนแห่งพระกรุณา
เย็นเกล้าชาวประชาใต้พระบารมี

ใต้ร่มพระมหาพิชัยเศวตฉัตร
พระนามเจ้าฟ้าเพชรรัตน์จำรัสศรี
หนึ่งเดียวแห่งขัตติยะนารี
หนึ่งเดียวให้นฤบดีได้ปรีดา

เพชรยอดมงกุฎประดับเกล้า
รัตนมณีเนาประดับหล้า
รังสีประดับดวงดาริกา
คือเพชรรัตน์แห่งหัทยาประดับแผ่นดิน

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์
ผู้ขับร้อง : พรศุลี วิชเวช นำหมู่หญิง
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเพชรแห่งพระมงกุฎเกล้า