ใต้เงาเดือน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
  เดือนประกายแสงนวลพร่างพรายคืนนี้
งามเช่นยามราตรี น้องมีพี่เคียงคลอชม
เห็นแสงเดือนย่อมเตือนให้ร้าวจิตตรม
รอยเชยยังอาบอารมณ์ คอยบ่มใจน้องรัญจวน
ลมพลิ้วโชยเฉื่อย เอื่อยเหมือนค่ำนั้น
ราตรีกลิ่นหอมพาฝัน ดุจวันพี่ครวญ
เพ้อฝันชมฝากคมน้ำคำชื่นชวน
อารมณ์เริงรื่นกลางนวล เดือนผ่องแลล้วนเพลินใจ

เดือนทอดเงาเคล้าดวงแนบเนาในน้ำ
เงาที่เตือนความจำ น้อมนำให้ทรวงอาลัย
น้ำไร้เงาพี่เคียงข้างเคล้าอุ่นใจ
เงาเดียวจึงเปลี่ยวดวงใจ เงาพี่ไฉนไกลตา
คืนนี้เดือนผ่อง ใจน้องยิ่งเหงา
ฟังเพลงที่พลิ้วมาเร้าเศร้าในอุรา
คิดถึงคนที่เคยชิดชมเรื่อยมา
เดือนงามอร่ามนภา พาให้ครวญหาพี่เชย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สบสันต์
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงใต้เงาเดือน