ประจวบฯไม่คลายจากหัวใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
  ชื่นชม ร่วมชมรมความสัมพันธ์
เลือดชาวประจวบรักมั่น ต่างมีจิตผูกพัน ถึงวันมาร่วมใจ

เฝ้าคอย ไม่เลื่อนลอยดังฝันไป
เมื่อเราสร้างความยิ่งใหญ่ ประจวบฯร่วมพลังใจ มิได้เหินห่างกัน

เพื่อความหลังอันวิจิตร เรารวมญาติมิตร ใกล้ชิดเพิ่มความสัมพันธ์
พวกเราร่วมรักมั่น ในวันอันมีความหมาย

เพื่อเตือน ว่าเรารักกันมิคลาย
จะจำวันนี้ไม่หน่าย ชื่อประจวบฯไม่หาย มลายจากหัวใจ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เพชรบุรี
ผู้ขับร้อง : สุพรรณิการ์ ฉายาลักษณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงประจวบฯไม่คลายจากหัวใจ