ฝากฝัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชาตรี ศิลปสนอง
ทำนอง สริ ยงยุทธ     
  ดึกเอย เพื่อนจงหลับนอน
แนบหมอนหนุนนอนหลับตา
จงฝันฝันถึงเธอทุกครา
ตื่นมาหัวใจจงระรื่น

ดึกเอย เพื่อนคงสุขใจ
ใฝ่ฝันรักกันยั่งยืน
ความฝัน ฝันถึงกันทุกคืน
สดชื่นเพราะมีใจผูกพันธ์

*ฝากใจ ฝากจิตไว้หนุนนอน
ขอพรให้สุขชั่วนิรันดร์
โลกจริงและโลกแห่งฝัน
ขอจงสุขสันต์ รักกันไม่เสื่อมคลาย

ดึกเอย เพื่อนจงหลับนอน
แนบหมอนหนุนนอนให้สบาย
จงฝัน ฝันถึงกันไม่หน่าย
ห่างกายหัวใจเราผูกพันธ์

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... vip94
ผู้ขับร้อง : ธรรมรัตน์ นะวะมะรัตน์ , รวงทอง ทองลั่นทม
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงฝากฝัน