มาร์ช วทอ.

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
  วิทยาลัยไกรศรีอีสาน วทอ. โอราฬสานติธรรม
วิทยาลัยไพจิตร กิจกรรม วทอ. สินำล้ำหน้า
ฐานะอาณาสถาบันนี้ วทอ. เรามีศรีศักดิ์ดา
แผนภูมิรายงาน ตระหง่าน ศาสตร์ตรา
วทอ. เจิดจ้า ภูมิธรรม......


* ตะโกรายพรายพริ้ว ริ้วร่มรื่น
ยังหยัดยืน รื่นเล่นเพลงรำ
วทอ. ก็ร้องเพลงรำ ทำเอ๋ย ทำคุณงามความดี
วิทยาลัยไกรศรีอีสาน รวมชีวิตวิณญาณสานศจี
วิทยาลัยใดเล่าจะมี รมมณีที่ฟ้าจะปรารมณ์.....
(ซ้ำ *)เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... โกศัย
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


©
เกร็ดเพลง


เพลงประจำวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วทอ.)
ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

มีบันทึกเสียงทั้งสิ้น 4 เพลง ได้แก่
1) เทพธิดาตะโก (ยรรยงค์ เสลานนท์)
2) ตะโกร่วง (วรนุช, มาริษา, ศรีสุดา, โฉมฉาย)
3) ตะโกราย (หมู่หญิง)
4) รำวงชุมนุม วทอ. (หมู่)

แต่ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ
ครูเอื้อ สุนทรสนาน นั้น
เพลงประจำสถาบันนี้มีทั้งสิ้น 6 เพลง คือ
1) ตะโกราย
2) ตะโกร่วง
3) มาร์ชวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4) วันสีฟ้า
5) ราตรีเฟื่องฟ้า และ
6) วทอ.เทพกร บวรศิลป์© อยากได้เพลงประจำสถาบันนี้มีทั้งสิ้น 6 เพลง คือ
1) ตะโกราย
2) ตะโกร่วง
3) มาร์ชวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4) วันสีฟ้า
5) ราตรีเฟื่องฟ้า และ
6) วทอ.ติดต่อได้ที่ใดs_poonsima@hotmail.com© ทั้ง 6 เพลง มีต้นฉบับไหมครับ อยากได้ไว้ครับ
ค่าใช้จ่ายส่งมาเรียกเก็บที่
ไพรัตน์ พิพัฒน์วัชรา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
118 ม.10 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280ไพรัตน์ พิพัฒน์วัชรา


ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ช วทอ.