อุดรพิทย์ดิสโก้

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
  อุดรพิทยานุกุล
พร้อมเพียบพูนด้วยศักดิ์ศรีอันมั่นคง
เกียรติเด่นงามนามดำรง ยิ่งยงสถาบัน
พิวรรณโรจน์ศักดิ์ศรี

คติมั่นดวงใจมิจาง
แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี
ธรรมสถานเอกอาคาร ตระการศักดิ์และศรี
ทวีเกียรติทะนง

ด้วยบารมีหลวงปู่ขาว
น้อมจิตเราให้เรายึดธรรมมั่นคง
ใจซื่อตรงและดำรงอยู่ในความดี
มีเมตตามุ่งศรัทธา
เกื้อกูลอบอุ่นไมตรี

อุดรพิทยาของเรา
เหมือนเงื้อมเงาคอยโอบเนื้อเราทุกที่
อยู่แห่งไหนก็ภูมิใจ จงรักสามัคคี
ไว้ที่สถาบัน

(ซ้ำทั้งหมด)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์
ผู้ขับร้อง : บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของโรงเรียนอุดรพิทยานุกุล
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงอุดรพิทย์ดิสโก้