ขอเป็นดาว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชาตรี ศิลปสนอง
ทำนอง สริ ยงยุทธ     
  ค่อนคืนตื่นตาเหลือบมองบนฟ้าเห็นเดือน
เปล่งแสงเคลื่อนคล้อยเลื่อนลอยเวหา
หมู่ดาวหมื่นดวงน้อยใหญ่ล้อมรอบเรียงรายล้อมหน้า
ช่างน่าอิจฉาเดือนนั้นมีดาว

โอ้เดือนเจ้าเอยเจ้างามหนักหนาเกินที่
พี่จะเอื้อมคว้าคงได้แต่เงา
ได้แต่ชะเง้อเฝ้ามองเหมือนกระต่ายน้อยนั่งเฝ้า
ให้เดือนโน้มน้าวหวังได้ชื่นชม

*รักเจ้าเฝ้าปอง
ไม่เคยห่างไกลน้องสาบานหน้าอินทร์พรหม
เหมือนดาวนั้นคู่เดือนให้พี่ได้ภิรมย์
ชื่นชมน้องไม่จาง

เปรียบน้องเป็นเดือนพี่นี้จะขอเป็นดาว
จะคอยเป็นเงาชิดชมเคียงข้าง
ดั่งดวงดาวนั้นเคียงเดือนไม่เคยจากไปไกลห่าง
รักไม่เลือนร้างตราบชีพสลาย
ดนตรีรับ ย้อน*
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ต้น ฝน
ผู้ขับร้อง : ยรรยงค์ เสลานนท์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้ได้ขอมูลจากพี่จิ๋ว กาญจนาตามที่ปรากฏนี้ครับ มีที่แตกต่าง คือที่ฟังจากต้นฉบับ คุณ ยรรยงค์ร้อง "พี่จะเอื้อมคว้าคงได้ ..แค่.. เงา" ครับ
ต้นฝน
© คุณยรรยงค์ร้อง... พี่จะเอื้อมคว้าคงได้ "แค่" เงา (ค.ควายครับ...ไม่ใช่ ต.เต่า)
มนต์เสียงเพลง
© คุณยรรยงค์ร้อง...โอ้เดือนเจ้า "เอ๋ย" เจ้างามหนักหนาเกินที่ (มีไม้จัตวาด้วย)
มนต์เสียงเพลง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงขอเป็นดาว