วิทยาศาสตร์สร้างชาติ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
  เราวิทยาศาสตร์มหิดล
ทุกทุกคนภาคภูมิใจ
นำประเทศให้ก้าวไกล
ต่างพร้อมใจเทิดพระนาม
วิทยาศาสตร์สร้างชาติไทย
ให้สดใสทั่วเขตคาม
พร้อมมุ่งมั่นทุกโมงยาม
ใช้ความรู้คู่ความดี
เราวิจัยใฝ่ศึกษา
พัฒนาไทยทุกที่
สร้างชื่อเสียงทั่วธาตรี
ชื่อไทยนี้เกริกเกียรติไกล
เราวิทยาศาสตร์มหิดล
เราคิดค้นผลงานใหม่
เป็นผู้นำการวิจัย
สร้างชาติให้รุ่งเรืองเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... chong
ผู้ขับร้อง : พรศุลี วิชเวช
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงคณะวิทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
chong

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงวิทยาศาสตร์สร้างชาติ