มาร์ชวิทยาศาสตร์มหิดล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ญ. วิทยาศาสตร์มหิดล มะพวกเราพร้อมกัน
ช. ร่วมจิตร่วมใจผูกพัน สามัคคีมั่งดำรง
ญ. วิทยาศาสตร์มหิดล ทุกคนต่างเสริมส่ง
พร้อม เทิดเกียรติแห่งเรายิ่งยง ศรีศักดิ์มั่นคงยิ่งใหญ่
ช. รู้เรียนรู้เรื่องวิชา ทุกข์ยากต่างฝ่าพันไป
ญ. สู่ทางวิทยาศาสต์วิไล พวกเราร่วมใจปรีดา
พร้อม ศึกษาวิจัยค้นคว้า ใช่เพียงมุ่งหมายปริญญา
แต่เพื่อร่วมพัฒนา วิทยาศาสตร์ของชาติเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... chong
ผู้ขับร้อง : หมู่
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
chong

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชวิทยาศาสตร์มหิดล