เสียดายเดือน1

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง โกมาลย์ จันทร์เรือง-จ.ศิลปบรรเลง
ทำนอง โกมาลย์ จันทร์เรือง-จ.ศิลปบรรเลง     
  บนฟากฟ้าเวลารัตติกาล
งามใดไม่เทียบเปรียบปานจันทร์เพ็ญ
ดูดวงแขแลผ่องส่องแสงเย็น
น้ำค้างกระเซ็นละอองต้องกายา

ดึกฉะนี้ไห้หวนทวนคะนึง
ใจร้าวรึงถึงรักที่ร้างรา
ปั่นป่วนครวญใจใฝ่หา
มีแต่จันทราเป็นเพื่อนเตือนใจ

ลมพัดกลิ่นผกาหอมระรื่น
ช่วยให้ชื่นชุ่มใจผ่องใส
เมฆที่ลอยนั้นคอยเตือนฤทัย
มิให้ใจเลือนลับไปกับเดือน

ดาวเดือนเริ่มเลือนรุ่งอรุณ
เรื่อเรืองจำรูญแพรวพราวเห็นดาวเคลื่อน
ใจหาย เสียดายดวงเดือน
ยามลอยเลื่อนแสงส่องต้องตา

ศศิธรต้องจรลับไป
พาให้ใจร้าวระบมตรมหนักหนา
จากเรือนเหมือนเดือนจากนภา
ทุกเวลารัญจวนป่วนใจ


เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ / สุนทรีย์บันเทิง
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ไฟล์เพลงจากเว็บของคุณแผ่นครั่ง
นิมิตฯ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเสียดายเดือน1