ตะลุงตะเลง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
  เพลินชมกรุง ตะลุงบรรเลง
เสียงกลองครื้นเครง แต่เพลงตะลุง
โยกกันไป เพื่อไม่ให้ลงพุง
จังหวะตะลุง กระทุ้งดีจริง
ชาวตะเลง ครื้นเคงตะลุง
ป๊ะตุงเท่งตุง กระตุ้งกระติ้ง
โอบคู่ไว้ มิให้ใครช่วงชิง
สะบัดสะบิ้ง ยอดหญิงกานดา
โนงเนง โนงแกละ เพลงนี้แหละสุขอุรา
มาสนุกเฮฮา มาเถิดหนา สุขากับเพลงตะลุง
พี่เป็นคนพื้นเมืองตะเลง
ทุกวันครื้นเครง แต่เพลงตะลุง
ไม่ว่าใคร ทั้งที่ในนอกกรุง
จังหวะตะลุง กระทุ้งดีจริง

(ซ้ำทั้งหมด)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์
ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตะลุงตะเลง