มาร์ชฐานันดรสี่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ทวีปวร
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สืบศักดาฐานันดรสี่
สิทธิ์เสรี ยิ่งชีวิต วิญญาณ
ฝ่าฟันอันตรายรุกราน
สื่อสารมวลชนสกลไกล
สืบศักดาฐานันดรสี่
ตราบชั่วชีวี สัจจะแจ่ม ดวงใจ
เทิดคนดีมีอยู่คู่ไผท
คนชั่วขจัดไปให้สูญ
พวกเราทระนงทรงศักดิ์
พิทักษ์สิทธิธรรม ธรรมนูญ
หูตาประชาชนเพิ่มพูน
จำรูญใจรักสืบศักดา
พวกเราทรนงทรงศักดิ์
ฐานันดรรักนักหนา
คุณธรรมล้ำเลิศทิดมา
คือ ปวงประชายิ่งใหญ่ใครปาน
สื่อข่าวสารการใดในโลก
สุขและโศกกว้างไกลไพศาล
เช้าค่ำตรากตรำทำงาน
ทนทานกดขี่บีฑา
สื่อข่าวสารการใดได้สิ้น
ทุ่มชีวินโรจน์รักศักดา
น้อมจิตแจ่มจรัสศรัทธา
ปากกา ชนะโลก โชคชัย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชฐานันดรสี่