กระต่ายหมายจันทร์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศืรื จักรพันธ์
ทำนอง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศืรื จักรพันธ์     
  แจ่มจันทร์วันเพ็ญแข เลื่อมแลวิไล
แสงเดือนผ่องใส พาคลั่งไคล้ให้หวังจันทร์
กระต่ายเฝ้าคอยแหงน เพ่งแดนสวรรค์
เดือนงามเฉิดฉันท์ เดือนเด่นนั้นบั่นหัวใจ
เกียรติน้อยคอยชะแง้ เพียงเพลินแลดูแต่ไกล
โอ้เดือนงามไฉน เดือนตรึงใจให้ชะเง้อจ้อง
เด่นเดือนแดนกลางหาว ข่มดาวทั้งผอง
ยอมทนหม่นหมอง เพียรร่ำร้องจ้องหมายจันทร์
กระต่ายต้อยน้อยเอ๋ย เฝ้าเชยชมจันทร์
มึนเมาเฝ้าฝัน ตัวเจ้านั้นต่ำฉันใด
อื่นใดไม่งามเหมือน โอ้เดือนแดนไกล
เดือนตรึงจิตใจ กระต่ายไว้ให้หลงคอย
เทียบแสงจันทร์ไฉน อันดวงไฟหิ่งห้อยน้อย
เมื่อใดเดือนจะคล้อย เดือนจะลอยลงให้สอยได้
จิตคงทะนงหมาย ไม่คลายคลั่งไคล้
แหงนมองต้องใจ ตรึงจิตไว้ได้หวังจันทร์

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กาญจนา
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกระต่ายหมายจันทร์