ตะวันลา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์
ทำนอง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์     
  จวบยามสายัณห์ตะวันลาล่วงแล้ว
แสงทองเคลื่อนแคล้วทิวแถวเมฆาเมฆมาบังแสงหม่น
แสงลับอับจนท้องฟ้าเบื้องบน
สลัวมัวมนอับจนหม่นแสงไป
ชื่นเชยตะวันไม่ทันจะอิ่มแสง
อาทิตย์เปลี่ยนแปลงลาร้างโรยแรงทอแสงส่องแดนไกล
ราครีเคลื่อนมาทิวาเคลื่อนไป
สุดแสนอาลัยรักกลับกลาย
*เปรียบรักสุดหวังสิ้นแล้ว
เมื่อยามรักแคล้วอาทิตย์เคลื่อนคลายจากไปดังใจขาดหาย
เหมือนดวงอุทัยเคลื่อนคลาย
รักมิวายระทม
สุดสิ้นสัมพันธ์สิ้นกันในชาตินี้
ชาติอื่นแม้นมีอย่าให้ฉันนี้ฤดีเศร้าโศกตรม
อย่าโรยราร้างห่างคู่สู่สม
อย่าให้ระทมขมขื่นเอย.
(ดนตรีรับและซ้ำที่ *)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กาญจนา
ผู้ขับร้อง : เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


ตะวันลา เป็นเพลงที่แต่งให้เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ร้องโดยเฉพาะในละครเรื่องเทวีขวัญฟ้า ของคุณสุวัฒน์ วรดิลก เป็นผู้ประพันธ์ เพื่อส่งความเป็นเอกในเสียงร้องของผู้เป็นที่รัก ต่อมา เพ็ญศรี ร้องอัดแผ่นเสียง บรรเลงโดยวงสุนทราภรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2491
กาญจนา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตะวันลา