สาวงามเมืองใต้

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
  สาวงามเมืองใต้

ญ.โอ้แคว้นแดนตะลุง
ช. ตะลุงนี้เป็นอย่างไร
ช. รุ่งเรืองประเทืองใจ
ญ. เพลินใจในคำลวง
ช. งามติดตรึงอารมณ์เหมือนดังแคว้นพรหมน่าชมดั่งแดนทอง
ช. งามสาวชาวเมืองใต้
ญ. ตรงไหนที่ใจปอง
ช. ทั่วกายใจที่ยินยอม
ญ. ให้ลองให้ลองชม
ช. เจ้าอย่าหวั่นอารมณ์พี่ชายหมายชมภิรมย์ตลอดไป
ช. พี่เคยท่องทั่วไทย ไม่ใฝ่ใจแลเหลียว หลงรักเธอแน่นเหนียวรักจริงแท้เทียวรักเดียวพี่ฝากใจ
ช. เจ้าเอ๋ยจงเชื่อคำ
ญ. เธอเอ๋ยน้ำใจชาย
ช. พี่พร้อมมอบใจและกาย
ญ. หวั่นใจจะลวงหลอกดม
ช. ไม่คิดจะลองดมหวังได้ชื่นชมภิรมย์ตลอดไป

ญ.กายภักดิ์มิวอนคำ
ช. ความรักในดวงใจ
ญ.จำเธอละเมอไป
ช. หัวใจรักเจ้าพูดจริง
ญ. พอพี่ได้แอบอิงหัวใจพักพิงก็ทิ้งไปเมืองกรุง งามสาวชาวเมืองใต้
ช. จับใจพี่ชาวกรุง
ญ. พองามแค่ชาวตะลุง
ช. ตะลุงงามอื่นใด
ญ. คงไม่มีสิ่งใดงดงามไฉไลมัดใจได้แน่นอน
ญ. ถ้าหากเชื่อคารม กลัวจะตรมอาวรณ์ กลัวพี่จะถ่ายถอดรักจางร้างจรมิจรมาอีกหน
ญ. กลัวนักหัวใจชาย
ช. เชื่อคำพี่สักคน
ญ. ลองรักคนเบื้องบน
ช. คนนี้มีใจเดียว
ญ. เรารักกันกลมเกลียว
พร้อม เราร่วมใจเดียวรักเดียวตลอดไป

ดนตรี .....

ญ.กายภักดิ์มิวอนคำ
ช. ความรักในดวงใจ
ญ.จำเธอละเมอไป
ช. หัวใจรักเจ้าพูดจริง
ญ. พอพี่ได้แอบอิงหัวใจพักพิงก็ทิ้งไปเมืองกรุง งามสาวชาวเมืองใต้
ช. จับใจพี่ชาวกรุง
ญ. พองามแค่ชาวตะลุง
ช. ตะลุงงามอื่นใด
ญ. คงไม่มีสิ่งใดงดงามไฉไลมัดใจได้แน่นอน
ญ. ถ้าหากเชื่อคารม กลัวจะตรมอาวรณ์ กลัวพี่จะถ่ายถอดรักจางร้างจรมิจรมาอีกหน
ญ. กลัวนักหัวใจชาย
ช. เชื่อคำพี่สักคน
ญ. ลองรักคนเบื้องบน
ช. คนนี้มีใจเดียว
ญ. เรารักกันกลมเกลียว
พร้อม เราร่วมใจเดียวรักเดียวตลอดไป
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดีเจอร
ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์ , ชวลี ช่วงวิทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสาวงามเมืองใต้