มารดาสดุดี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง กรมประชาสัมพันธ์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ข้าเทิดทูนระลึกคุณมารดา
ขอบูชาคุณของมารดาด้วยความดีงาม
คุณมารดาเหนือคุณผู้ใดเทิดไว้ทุกยาม
ทั้งสิ้นโลกสาม ใครดีงามไม่แม้นได้
เพียงน้ำนมที่ลูกได้ดื่ม ลูกมิลืมว่าดื่มเลือดแม่
ลูกรอดมาแน่แท้ แม่เลี้ยงให้
คุณมารดายิ่งภูผา เปรียบแม่ยิ่งกว่าสิ่งไหน
ข้าสบายขอเทิดทูนไว้นิจนิรันดร์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์
ผู้ขับร้อง : ชาวคณะสุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เดิมเป็นเพลงประจำวันแม่ที่แต่งโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ขับร้องออกทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2500 และไม่ปรากฏว่านำมาขับร้องอีกเมื่อใด ทำให้เพลงเริ่มสูญหายไป จนกระทั่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันแม่เป็นวันที่ 12 สิงหาคม และมีการค้นพบเพลงนี้ในภายหลัง วงดนตรีสังคีตผสมจึงรื้อฟื้นเพลงนี้ขึ้นมาใหม่และขับร้องครั้งแรกในงานวันแม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556 โดยขับร้องต่อหน้าคุณแม่ของบรรดาศิลปิน ก่อนที่จะนำพวงมาลัยก้มลงกราบคุณแม่ ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ประทับใจมาก
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมารดาสดุดี