มาร์ชสื่อสารมวลชน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  นักสื่อสารมวลชน
ผองเราทุกคนเป็นสื่อสัมพันธ์
สื่อกลางระหว่างสถาบัน
ประชาสัมพันธ์กันปวงประชา
ให้ความรู้จริงทุกสิ่งสรรพ์
เข้าใจในกันเป็นยอดปรารถนา
เป็นแสงสว่างสร้างความศรัทธา
ให้ประชาสุขสถาพรชัย
ต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
เสริมส่งน้อมนำประชาธิปไตย
ให้ความบันเทิงเริงใจ
เราเป็นสายใยของสังคมชน
เราปฏิญาณห้าวหาญยอมตาย
อุทิศทั้งใจอุทิศทั้งกายถวายตน
เพื่อความสุขของมวลชน
โลกสากลสันติชัยไชโย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมาร์ชสื่อสารมวลชน