สวรรค์อุรา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  มองให้ไกลกว่าฟ้ากั้นไว้สิเพื่อน
ฝากฟ้าเหมือนจะร้องเตือนตาเศร้าเฝ้าฝัน
มองเหม่อไปสู่ฟ้าหล้าไหนใดนั่น
เพื่อโพ้นนั้นอภินันท์สวรรค์อุรา

ซึ่งคงมีวิมานสวรรค์อันต้องห้าม
ซึ่งคงมีหวังวามคล้อยตามเมฆมา
พาจิตใจที่ร้างที่ไร้คุณค่า
ล่องระฟ้าหาชะตาชีวิตใหม่ครัน

มองให้ไกลกว่าฟ้ากั้นไว้สิเล่า
โน่นฟ้าเขานี่ฟ้าเราเนาเนื่องเฟื่องฝัน
ฤๅโลกเราผิดเขาเศร้าซึ้งพรึงพรั่น
อย่าเสียขวัญ แสวงมันสวรรค์อุรา

ซึ่งคงมีซักวันที่ขวัญพลันชื่นมื่น
ซึ่งคงมีซักคืนขวัญยืนตื่นตา
ดูหมู่ดาวอะเคื้ออะคร้าวพราวจ้า
จากโพ้นฟ้าแย้มยิ้มมาปราศรัยกับเรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้มาในจังหวะ สวิง ครับ
กลิ่นราตรี - สุนทรีย์บรรเลง
© คำว่า"ซัก" น่าจะเป็น " สัก " มากว่า เพราะว่าคำว่า "ซัก "จะใช้กับการซักผ้า แต่เวลาร้องต้องเป็นตามโน๊ตเพลงที่เขียน จึงออกเสียงเป็น " ซัก "
ธนโชคิ
© เป็นเพลงที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจดีมากค่ะ
สงสัยคำว่า "อะเคื้ออะคร้าว" หมายถึงระยิบระยับวาววับ หรือเปล่าคะ
เอ็นดู
© จากโพ้นฟ้าแย้มยิ้มมาปราศรัยกับเรา = จากโพ้นฟ้ายิ้มแย้มมาปราศรัยกับเรา
อัน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสวรรค์อุรา